top of page

Kangen arkivet
Kangen vätebok
Vätebok Kangen
Kangen och cancer
kangen hydrogenterapi
Kangen specialist
Kangen special
Kangen Sverige
Kangen cellhälsa
kangen mitokondriehälsa
kangen laddar Cellerna
kangen föryngring
kangen djurhälsa

Kangen Husdjur
Ka
ngen trädgård
kangen hudhälsa
kangen leva giftfritt i hemmet
kangen tarmhälsa


HUR RENT ÄR SVERIGES VATTEN?


 

Vi har blivit upplysta om - vi har jättebra vatten här i Sverige!

Vidare kanske - här i Sverige kan vi ju dricka kranvattnet utan problem, till skillnad ifrån när vi reser utomlands, där det är så mycket sämre.

Frågan är om vi litar lite för mycket på våra kommuner och reningsverk och att rätt information inte når oss?
Vad vet vi egentligen om hur det ser ut i våra vattentäkter som ger oss vårt kranvatten?
Vad innehåller vårt kran- och duschvatten?

 

VISSTE DU ATT
Idag finns inga lagkrav i Sverige på kontroll av kemikalier och skadliga ämnen i vårt dricksvatten.
Kontroller finns endast för patogener, d.v.s. virus och bakterier för att undvika att vi skulle kunna bli akut magsjuka o.s.v. Kommunerna tar dock en del tester varje månad för ca 30 - 50 olika ämnen. Ofta även ett fullspektra-test en gång om året som mäter ca 300 olika ämnen.
Problemet är att vi har upp till 100 000 olika kemikalier idag i våra sjöar och vattentäkter som därmed hamnar just i vårt dricksvatten. I och med detta har vi alltså en väldigt begränsad förståelse för vad det är vi faktiskt dricker och belastar våra kroppar med.

När vi handlar mat tror jag att många idag gärna vänder på och läser innehållsförteckningen. Har denna en alltför lång lista och många konstiga namn så avstår vi gärna produkten - medvetna som vi är idag.
Tänk då att ett glas vatten kan ha upp till 100 000 ingredienser! Och de allra flesta med konstiga namn, som vi inte ska förstå.

Vi väljer medvetet att inte äta mat med gifter och föroreningar, varför ska vi då dricka giftigt vatten dagligen?

Fler och fler "visselblåsare" inom vattenmyndigheter, reningsverken, kommunerna o.s.v. flaggar för dessa akuta problem men ännu görs inget åt det överhuvudtaget.
Det skulle kosta för mycket och prioritet ligger på annat.
Vi behöver således ta det ansvaret själva.

Ett levande ekosystem under vattenytan är idag ingen självklarhet. Massiva utsläpp ifrån industri och avloppsreningsverk pågår dygnet runt till de svenska avrinningsområdena.Ekosystemet dör sakta och vi och vårt dricksvatten kan bli förgiftade.

"Vi har inte en susning om det verkliga innehållet i vårt KRANVATTEN. vi har sagts det är så bra - vissa standarder mäts -
men det är så mycket vi inte vet däri"

Ingegerd Rosborg, Teknologie Doktor Kungliga Tekniska Högskolan

ledningarna

 

Våra svenska vattenledningar är extremt eftersatta och en rapport som släpptes nyligen påvisar att takten av landets utbyte av vattenledningar skulle behöva mer än femdubblas och ändå skulle det ta över 100 år att byta ut alla. Det tillsätts kontinuerligt kemikalier till vattnet, inte för vår hälsas skull, utan för att rören inte ska gå sönder och för att vi inte ska märka skillnader i smak oavsett hur mycket föroreningar som kommer igenom via vattnet.

“Om folk visste hur dåliga vattenledningar vi har i Sverige skulle de aldrig dricka vattnet.”

Kenneth Petterson, Älmhults tidigare VA-chef i Älmhult

- Sveriges vatten och Kangenvatten™

Läkemedelsrester

Med fler och fler människor som dagligen tar olika mediciner så hamnar det naturligt en mängd rester av dessa läkemedel i vårt vatten. Bl.a 

  • Antidepressiva medel, psykofarmaka av olika slag

  • Hormoner, t.ex. p-piller

  • Kraftiga smärtlindrare och vacciner

  • Narkotikarester mm

Dessa läkemedelsrester är våra vattenreningsverk inte gjorda för att hantera utan ca 90% följer med vidare ut i vårt kranvatten. I december 2022 kom studier som visade att 25% av vårt svenska kranvatten har så höga nivåer av läkemedelsrester att det klassas som "ekologisk risk" samt "risk för mänsklig hälsa" - för att inte tala om riskerna för våra djurs hälsa som intar än mer vatten dagligen än människan.

Nu har Naturvårdsverket startat ett test i Strömsund där de ser att ca 1 kg läkemedelsrester kommer ut i dricksvattnet varje dag. Beroende på utfall ska det sen utredas vilka de kommande stegen är. Tyvärr kommer det dröja många år innan denna metod är implementerad.

 

Även om nivåerna av dessa gifter kan tyckas låga så får vi i oss så stora mängder vatten varje dag att det lagras i våra kroppar och stör vår hälsa djupt och framkallar sjukdom.

- Sant om Kangenvatten™
- Sveriges vatten och Kangenvatten™
- Kangenvatten™ bästa joniseringstekniken

PFAS

Vad är PFAS?
Vad om PFAS behöver du veta för din hälsas skull - hur påverkar det vår människa som gift?

LÄS MER HÄR 
https://www.kemi.se/hallbarhet/amnen-och-material/pfas


PFAS är vår tids PCB och DDT, en grupp på över 4 700 kemikalier kallade högfluorerade "evighetskemikalier". Stora delar av vårt ytvatten, grundvatten och dricksvatten är kontaminerat av ämnena och utsläppen pågår för fullt. PFAS är mer vårnedbrytbart än PCB och DDT och så hälsovådligt att det har visat sig öka risken för t.ex. cancer, leverskador, försämrad reproduktionsförmåga, förhöjda blodfetter och mycket mer.

PFAS finns i t.ex.:

  • Brandsläckningsskum

  • Teflonbeläggningar på t.ex. stekpannor, smartphones, byggmaterial, tandlagningsmaterial

  • Tätningsmassa, t.ex. Rhoca Gil som användes för att äta Hallandsåsen vilket ledde till stora skador

  • Vattenavstötande behandlingar av t.ex. textilier och skor och mycket mer.

 

Många organisationer försöker förbjuda användning av dessa giftiga kemikalier men det går väldigt långsamt och endast några få har hittills förbjudits. PFAS tas idag heller inte bort i våra vattenreningsverk utan fortsätter cirkulera i vårt vatten, så vi får i oss PFAS i mängder genom vårt dricksvatten.

"Vårt svenska dricksvatten är förgiftande.
vi har nu ett akut problem i sverige som inte kan ignoreras -
vår hälsa BEHÖVER gå först alt ingen livskvalitét"

Kangenvatten™ bästa joniseringstekniken

"Har din vattenkran
inget filter är det
DU som är filtret" 

 

Vill du veta mer om vårt svenska vatten?

En bättre bild av hur det verkligen ser ut. 
Andreas Vos - dykare, marinbiolog och projektledare av filmen Vättern under ytan.

vattnet i våra storstäder

Vi tycker att vi alla förtjänar information och kunskap om de hälsorisker vi dagligen utsätts för: risker som ofta ignoreras eller göms undan. Det enda sättet att säkerställa att det kranvatten man använder och det dricksvatten man konsumerar är friskt och fritt från kemikalier och miljögifter är att filtrera det i hemmet.
Vi är stolta över att kunna erbjuda möjligheten att rena sitt vatten redan i kranen. 

 

Lästips om kranvattnet i Stockholm: 

 

Läkemedelsrester i Mälaren: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/lakemedel-fororenar-vara-vatten-lakare-bor-agera/ 

 

Om hur filtreringen i reningsverken fungerar: 

https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start/vattnets-vag/quiz-steg-5/ 

 

Reningsverken och PFAS:

http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2017-20.pdf 

 

Undersökning om “Ultrafilter och granulerat aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar”:

https://www.svensktvatten.se/contentassets/7ec170db0a6d4d8a84523b0340841755/vu-rayt-19-01.pdf ​


STORA BRISTER I DRICKSVATTENKONTROLL

Artikel ur Svenska Dagbladet 2012-03-31

Läs hela artikeln här


SÄMRE VATTENKVALITÉT ÄR ATT VÄNTA

Artikel ur Uddelvallaposten 2010-08-18

En artikel som beskriver hur klimatförändringarna påverkar vårt dricksvatten negativt.

Läs hela artikeln här


HORMONER SPRIDS I AVLOPPSVATTEN

Artikel ur GP 2010-03-16

En studie som bekräftar att rester av läkemedel kan vara problem för oss människor.

Läs hela artikeln här


REGN OCH VÄRME HOT MOT VATTNET

Artikel ur GP 2010-03-14

Idag kan vi avslöja faran för att du skall bli riktigt sjuk av det vatten som faktiskt kommer ur kranen. Skrämselpropaganda? Inte alls.

Läs hela artikeln här


BARN UTSÄTTS DAGLIGEN FÖR SKADLIGA KEMIKALIER

Aftonbladet/Wendela 2009-11-19

Barn får i sig cocktail av gifter varje dag.

De gömda gifterna i vardagen blir allt fler. Varje dag får barn i sig en cocktail av farliga kemikalier som allvarligt påverkar hälsan, visar en ny studie. Här är forskarnas tips på hur du undviker dem.

Läs hela artikeln här


LÄKEMEDELSRESTER PÅVERKAR MÄNSKLIGA CELLER

2009-02-27

Svenska vattendrag innehåller rester av ett stort antal läkemedel, men vi vet än så länge alltför lite om hur de påverkar oss och andra levande organismer. Nu har en forskargrupp vid Örebro universitet för första gången visat att även de mycket små halter som finns i svenska vatten påverkar mänskliga celler.

Läs hela artikeln här


Även Svenska Dagbladet skrev om stockholmarnas vatten:

”LÄKEMEDELSRESTER I STOCKHOLMS VATTEN"

Rester av läkemedel och kemikalier i Stockholms vatten är ett växande problem. Miljödirektören Åke Wennmalm varnar nu alla gravida från att dricka vattnet.”

Läs hela artikeln här


OM KLORERING AV DRICKSVATTEN

Redan 1989 skrevs det om klors skadliga effekt i informationsskriften Vattenbladet. De berättar till exempel att hjärtinfarkter var mycket ovanliga innan klor började användas för att desinficera dricksvatten.

Livsmedelsverket har tidigare vid upprepade tillfällen svarat på frågan om varför svenskt kranvatten kloreras - nu är alla sådana artiklar borttagna!


MER OM VATTEN OCH FILTRERING

www.svensktvatten.se 
www.historyofwaterfilters.com

bottom of page