top of page

Kangen arkivet
Kangen vätebok
Vätebok Kangen
Kangen och cancer
kangen hydrogenterapi
Kangen specialist
Kangen special
Kangen Sverige
Kangen cellhälsa
kangen mitokondriehälsa
kangen laddar Cellerna
kangen föryngring
kangen djurhälsa

Kangen Husdjur
Ka
ngen trädgård
kangen hudhälsa
kangen leva giftfritt i hemmet
kangen tarmhälsa

hållbar hälsa för dina anställda med kangen

företagshälsa med levande vatten


Optimera DINA ANSTÄLLDAS HÄLSA
MED levande vatten

levande vattten som friskvård

levande vatten på ditt företag

friskvård med kangen

levande vatten åt dina anställda

alla har rätt till kangens levande vatten

Vatten är en fundamental del av oss och vår absoluta grundessens.
Visste du att människan består av ca 75% vatten?
Undersökningar har påvisat att 75% av västvärldens befolkning är uttorkade - deshydrerade, vilket leder till ohälsa och utbrändhet.

Uttorkning kan leda till  olika obalanser somförsämring av vår kognitiva funktion samt andra fysiska besvär såsom huvudvärk och olika utmattningssymtom. Detta påverkar såklart vår arbetseffektivitet och produktivitet.

Nu visar jag Sveriges företag hur man kan optimera tillväxt både individuellt och som team med en enkel uppgradering av vattnet på företaget.

hjälp ditt företag blomstra

SYFTET MED VATTENUTMANINGEN

Tillsammans med hela landets vattenkollegor för ett rättvist rent och energigivande vatten till alla, vill vi uppmuntra alla företag att våga leda i fronten inom hälsa, friskvård och välmående för sina medarbetare.

  • Inspirera till att göra hälsa och välmående roligt i svenska företagsvärlden

  • Motiverad personal på arbetsplatsen som kan njuta mer av arbetslivet

  • Minska problematiken som uttorkning innebär och i sin tur öka hälsa och kognitiva funktioner hos alla.

HUR?

Vi är en grupp som fokuserar på att inspirera företag i Sverige att följa med på  VATTENUTMANINGEN.

Vi leder företag att se de enorma fördelarna av detta projekt. För företagen i sig, men även livet på planeten i stort, då detta är ett steg inom Corporate Social Responsibility och ett steg i våra gemensamma svenska miljömål.

Vi uppmuntrar svenska företag att ta tag i visionen om sina medarbetares bästa i fokus, uppgradera deras hälsa för att kunna prestera på topp, hållbart.
Det sker genom att uppgradera företagens interna vatten enkelt med en vattenteknologi man sätter på kranen som transformerar vattnets effekter och ger det samma levande egenskaper som färskt och rent källvatten ifrån en naturlig hälsobrunn!

Vattnet blir filtrerat, renat, strukturerat men även joniserat genom teknologin.

Vattenteknologin kan motverka uttorkning och ge ökade kognitiva funktioner som kan förhöja hela företagets arbetsförmåga och i sin tur de reella resultaten.

kontor

VILKA FÖRDELAR KAN DU FÖRVÄNTA DIG?

 

  • Vatten spelar en stor roll i kroppens energiproduktion, därav kan ni både individuellt men också som team märka en stor höjning i hela företagsenergin och dess hälsa ganska omedelbart, vilket kan förbättra både produktivitet, effektivitet och resultat.

  • Alla kroppens funktioner är till 80-100% faktiskt beroende av vatten. Att dricka rent och levande vatten kan leda till ökad både fysisk och mental uppgradering av hälsa.

  • Att göra detta tillsammans som en grupp gör det lättare att spåra och kartlägga effekten av att implementera rent och levande vatten i företaget.

  • Bli en förebild för andra företag i Sverige och var först då det kommer till nytänkande och innovation inom företagshälsa och välmående bland anställda. Det här vattnet har funnits sedan 50 år i Japans företagsvärld vilka också är ledande globalt inom förebyggande av hållbar hälsa. 

maskin berg.webp

TEKNOLOGIN

En högkvalitativ medicinsk certifierad vattenteknologi från Japan, med hela 50 års global spridning.
 

Varför behöver vi teknologin för att göra Vattenutmaningen?

Det är just skiftet från ordinarie kranvatten till optimalt renat vatten som allt handlar om när vi fokuserar på hälsa. Vatten får olika egenskaper beroende på hur det hanteras. När vatten har "levande" egenskaper så har det en negativ laddning, ett högre pH, innehåller hög mängd molekylärt väte (extremt celladdande och energigivande) och vattnet blir filtrerat och renat från kontamineringar. 

Egenskaperna efterliknar vatten som finns i ett fåtal hälsokällor här på jorden där vattnet har, sedan urminnes tider, kallats för "The Miracle Water" på grund av dess fördelaktiga hälsoeffekter.

I dagens industrisamhälle innehåller inte kranvatten ovanstående egenskaper och bidrar alltså inte till optimal återfuktning av kroppen men till ohälsa och olika obalanser.

NÅGRA AV Vattnets fördelaktiga egenskaper

DJUPT ÅTERFUKTANDE

Detta unika vatten är lätt för kroppen att absorbera, det har alltså en djupt återfuktande effekt som gör att kroppens kugghjul kan snurra på optimalt - viktigt då nästan varje process i kroppen kräver vatten för god funktion.

NATURLIGT ENERGIGIVANDE OCH UTRENSANDE
Då vi är fullt återfuktade så kan kroppen börja fokusera på att läka och rensa ut slaggprodukter.
Laddningen och reningen skapar också en högre förmåga för cellerna att börja producera ren energi.

Inte många vet att kroppens energiproduktion till stor del är beroende av negativt laddat vatten!

STARKT ANTIOXIDATIVT

Levande vatten innehåller extremt höga antioxidantiska egenskaper som motverkar de nedbrytande processerna i kroppen orsakat av saker som stress, kemikalier och ohälsosam livsstil.

bottom of page