top of page

BYT KRANVATTEN MOT

kraftVATTEN

 vår nyckel till
hållbar hälsa

Som homeopat, frekvensterapeut och näringsterapeut, driver jag bl a HOLISTIK KANALEN, fokuserad på frekvensers läkningsförmåga.
Låt oss fokusera här tillsammans en stund på vår allra största pusselbit för generering av en god och hållbar hälsa - KRAFTvatten, rätt frekvenser till vår vattencellkropp.

När vi förstår vår kropps grundessens är det just vatten - det kraftfullaste medicinska vattnet vi behöver starta med.

Jag har ägnat mig åt att jämföra olika vattenreningsteknologier på marknaden och funnit den mest högfrekventa med högst kapacitet, med flest användningsområden (att leva ett giftfritt liv med)  och som har medicinsk certifiering, för att ge kroppen det säkraste och bästa. Inget annat jag testat kan mätas med just Kangenvattenteknologin.

Den viktigaste investering jag gjort för mitt eget liv och min optimering av hälsa. Efter flera år som holistisk terapeut är detta ett av mina största redskap till cellhälsa och som mina patienter väljer att investera i.

 

Eftersom människan är minst 75% vatten förstår vi hur det styr kroppens alla funktioner och system. Undersökningar visar att 75% av befolkningen är uttorkade. Uttorkning kan leda till avsevärt begränsad energiproduktion och sämre hälsa.

 

Människan behöver bli medveten om det rätta vattnets vikt gällande hälsa då det påverkar den personliga hälsan på djupet, livsenergin och vårt mentala mående.

natural-reserve-480985_1920.jpg

"Allt vatten på Moder Jord cirkulerar i ett evigt kretslopp.
Enligt den internationellt erkänd japansk vattenforskare Dr. Masaru Emoto är vatten levande. Dr. Emoto upptäckte en naturlag att frekvens och ljud påverkar vattnets struktur. Med hjälp av ett mikroskop studerade han vattenmolekyler från sjöar och vattendrag runt om i världen.
Dr. Emoto fotograferade skillnader som uppstår på frysta kristaller beroende på vad vattnet utsätts för.

Vattenmolekyler bildade vackra hexagonala kristaller endast i vatten från sjöar och floder långt från civilisationen, medan kranvatten och vatten från intäkter nära stora städer inte formade kristaller. Genom omfattande studier kom han fram till att vattenmolekyler samlar information genom “vibrationer” från allt det som omges av och reflekteras av vatten. Dr. Emotos forskning har väckt medvetenhet världen över om vattnets kraft. Vår civilisation måste komma till insikt om att vi måste sluta förorena våra livgivande vattensystem och börja skydda vårt dyrbara vatten. Eller åtminstone skydda oss mot det som sprids i vårt vatten till oss."

Genom ett skifte till Kangenvatten, som har samma egenskaper som naturligt källvatten och håller de egenskaper det är tänkt att vi ska få i oss, kan vi uppleva stora skillnader i vårt mående och regenerera vår cellkropp.
 

Allt förändras när optimal hälsa skapas genom att förändra och förbättra vår fysiska grundessens - vattencellerna

Problemet

Förstår vi hur stor inverkan rätt sorts vatten har på människors fysiska och mentala
välmående så har vi nyckeln till att låsa upp en enorm 
prestation- och energipotential.

OHÄLSA
Idag styr ohälsa samhället och klimatet över globen. Var och varannan människa lider av olika åkommor, kända eller gömda. Både den fysiska och psykiska ohälsan stiger för varje år. All kontaminering, trauman, destruktiv livsstil, hamnar i vår fascia/bindväv där vi är beroende av ett KRAFTFULLT vattenflöde för att kunna rensa ut toxiner (gifter) och få ett hälsosamt flöde till stånd. 

Det finns en uppfattning att det kan vara kostsamt att ta hand om sin hälsa men om man slår samman kostnader för att vara sjuk så inser vi snabbt att hålla sig i god form i självansvar inte är särskilt kostsamt när man jämför.

VATTEN ÄR LIV 

Vi människor består av minst 70% vatten som sagt och det är avgörande för alla processer och aktiviteter vi tar oss an i livet. Kroppen använder vatten för att kunna hålla en normal hastighet på kroppens nedbrytningsprocess då vatten har en antioxidant effekt på kroppen.

Har vi inte tillräcklig hydrering/tillgång på rent vatten, så kommer nedbrytningsprocessen gå avsevärt mycket snabbare och detta kan ha många oönskade fysiska och mentala effekter.

DRICK MER VATTEN

Drick mer kranvatten!  är vi vana att höra. För att hjälpa hälsan, är det tänkt. Det är dock med dagens kontaminering i dricksvatten svårt att absorbera just kranvattnet till den nivå som cellerna behöver för att kunna bli fullt återfuktade. Även om vi dricker mycket kranvatten så är absorptionsförmågan oftast begränsad.

 

Vattencellerna i vår kropp har en negativ laddning. Kranvatten har idag, på grund av sättet det behandlas, en stark positiv laddning och en struktur som gör att vattnet vi intar inte kan passera genom vattenkanalen in i cellen, vilket kan skapa uttorkning och obalanser som leder till olika deregenererande symtom eller sjukdom.

 

Studier visar att 92% av människor i västvärlden är kroniskt uttorkade. Det har visat sig att många av dessa symtom tyder på uttorkning och man härrör det ej till otillräcklig hydrering. Vi kan naturligt förstå hur det påverkar arbetsförmågan och det allmänna måendet hos oss människor.

 

 • Trötthet och utmattning (många utbrända är egentligen svårt uttorkade)

 • Övervikt

 • Dålig sömn

 • Koncentration och kvickhet

 • Hjärndimma

 • Humörsvängningar

 • PMS

 • Smärta i kroppen

 • Huvudvärk

 • Dåligt immunförsvar

 • Mag- och tarmproblem

 • Allergier

 • Högt blodtryck

 • Omotiverad 

 • Minskad glädje eller även depression

 • Ångest, oro, överdrivna rädslor

 • Förvärrar tillstånd som ADHD, autism, bipolär och andra mentala svårigheter. Ibland kan även dålig hydrering vara en bidragande orsak till att dessa symptom uppstått från början.

Hjärnan består av ca 80% vatten och hjärnan förbrukar även 30% av all näring vi får i oss. Är vi uttorkade så är det hög chans att blodets förmåga att leverera näring till hjärnan är reducerad. Genom detta kan vi förstå att en både uttorkad och näringsfattig hjärna med största sannolikhet är avsevärt mycket mer begränsad i sin kapacitet än en väl hydrerad.

Vårt kranvatten idag innehåller mängder kemikalier som reningsverken inte är gjorda för att hantera, att då ha ett rent och laddat vatten anslutet direkt till vår kökskran, minskar effektivt mängden kemikalier i vattnet och ger kroppen en chans att rensa ut eventuella kemikalier som lagrats i kroppens vävnader över tid.

FRÅN FÖRSURNING TILL HÅLLBAR HÄLSA MED EN BASISK/ALKALISERAD KROPP - PDF här

Lösningen

En högkvalitativ japansk vattenteknologi som efterliknar egenskaperna
av vattnet i de mest potenta hälsokällorna på jorden.

LEVANDE VATTEN
En handfull hälsokällor existerar på jorden och människan har vandrat till dessa sedan tidernas begynnelse för att ta del av dess potenta egenskaper. Vattnet i dessa källor är rent, det har en stark negativ laddning och rätt struktur för att kunna passera in i vattenkanalen i kroppens celler.

Japaner har en kultur av att jobba med förebyggande hälsa istället för fokus på akutvård som västvärlden, de började forska på det här källvattnet för många år sedan.

För 50 år sedan grundades ett japanskt prestigefyllt företag som tillverkar en högkvalitativ vattenjoniseringsteknologi. Den är utformad för att skapa de exakta egenskaper som finns i dessa källor. Egenskaperna skapar ett vatten som kallas för "levande vatten". Vattnet från den här teknologin kallas för Kangenvatten (trademark).

Starkt antioxidant

Ett levande vatten bildas naturligt genom ständig rörelse, elektricitet från marken och mineraler och är en av de viktigaste aspekterna för liv på jorden. Vatten i sin naturliga form innehar antioxidativa egenskaper som motverkar de nedbrytande processerna i kroppen orsakade av t ex stress, kemikalier och ohälsosam livsstil.

Djupt återfuktande

Ett levande vatten har precis rätt struktur och en negativ laddning som gör det lätt för vattnet att absorberas. Det har alltså en djupt återfuktande effekt som gör att kroppens kugghjul kan snurra optimalt då varje process i kroppen kräver rent vatten.

Naturligt utrensande och energigivande

Då vi är fullt återfuktade och har tillräckligt med negativ laddning i cellerna så kan kroppen börja fokusera på att läka och rensa ut slaggprodukter ordentligt. Detta skapar också en högre förmåga för cellenernas batteri - mitokondrierna - att börja producera energi. Inte många vet att kroppens energiproduktion till stor del är beroende av negativt laddat vatten.

Idag äger över 2 miljoner människor en Kangenvatten teknologi och produkterna finns sedan länge på många sjukhus och hälsomottagningar världen över.

En kostnadseffektiv vattenteknologi ger enormt tillbaka på flera plan

Teknologin är en stor del av framtiden. Den har varit en enorm tillgång för privatpersoner, företag och sjukhus i snart 50 år. Vattnet gynnar hälsan på ett fysiskt och mentalt plan och detta i sin tur har en stor potential att optimera livslust, den egna prestationen och våra resultat i våra liv.

Den har tillika stor positiv inverkan på vår miljö och innehar flera viktiga miljöcertifieringar. 

Verifiering

En medicinskt klassificerad teknologi som används av läkare,

näringsterapeuter och kliniker världen över.

Sant om Kangenvatten™

Certifieringar
Företaget jag representerar som återförsäljare har både miljö- och kvalitétscertifieringar. Kvalitén är så hög att teknologin har en livslängd på 25-30 år när man följer underhållsmanualen. Produkterna är medicinskt klassificerade vilket ger dig en trygghet i hållbarhet, prestanda och hälsoeffekter. Att den används på många kliniker världen över visar på att den kan leva upp till sitt rykte.

Ledande inom förebyggande hälsovård använder teknologin till sina patienter dagligen

Dr. Hiromi Shinya är rankad som top 10 bästa läkaren i världen - nyligen bortgången.

Stora delar av Dr Shinya´s tid som läkare erfor han att patient efter patient inte behövde någon annan form av behandling än att gå på ett program med levande föda och en stor del levande vatten. 80% av hans patienter behövde ingen annan behandling än just detta för att läka.

 

Shan Stratton jobbar med de högst betalda atleterna i världen

Shan Stratton, en av världens bästa näringsterapeuter och coach åt NBA, NFL, MLB, PGA, LPGA, NASCAR, NHL,NY YANKEES, AZ DIAMONDBACKS, HOUSTON ROCKETS, LA DODGERS bl a har arbetat med otaliga kända idrottare som Kurt Warner, Maria Sharapova, Reggie Jackson, Cynthia Cooper m fl menar att dricka Kangenvatten är den saknade länken till övergripande hälsa och prestanda för idrottare. Hans klienter får avsevärt bättre resultat i sin prestation då de implementerar vattnet i deras träning.

Dr. Corinne Allen jobbar med svårt hjärnskadade 

Dr Corinne Allen har djup kunskap av hur hjärnan arbetar och dess behov av bland annat rent vatten för att bibehålla dess mentala friska tillstånd. Dr Allen har sett otroliga resultat på sin klinik där hon behandlar patienter med hjärnproblematik både fysiskt och mentalt med bl a levande vatten.

Trailer - Varför KRAFTvatten?

Frågor och svar, offert, beställning eller bokning av ett kostnadsfri info på zoom.
Dricksvatten utanför

Hälsoförsäkra- Info och beställning

LEV 100% GIFTFRITT I KROPP & HEM

tillsammans med din hälsoförsäkring

SANNINGEN OM VÅRT KRANVATTEN

info & svar på dina frågor.

bottom of page